265 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG THEO DÒNG LỊCH SỬ GIÁO HỘI

Go down

265 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG THEO DÒNG LỊCH SỬ GIÁO HỘI

Bài gửi  dinhtri on Thu Sep 01, 2011 10:05 am

265 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG THEO DÒNG LỊCH SỬ GIÁO HỘI

Sau đây là danh Sách các Ðức Giáo Hoàng (popes) của Giáo Hội Công Giáo qua các triều đại, kể cả các vị ngụy Giáo Hoàng (antipopes) được viết trong dấu ngoặc [...]. Danh sách này được A. Mercati cập nhật hóa năm 1947 dựa theo những tài liệu của Vatican trên căn bản của các nhà học giả nghiên cứu lịch sử giáo hội. Tên họ của những vị Giáo Hoàng sau thời kỳ "Ðại Ly Giáo Tây Phương" (Great Schism 1378-1417), được ghi kèm theo trong dấu ngoặc đơn (...).

1. Thánh Phêrô : ...- 67
2. Thánh Linus : 67-76
3. Thánh Anacletus (Cletus) : 76-88
4. Thánh Clement I : 88-97
5. Thánh Evaritus : 97-105
6. Thánh Alexander I : 105-115
7. Thánh Sixtus I : 115-125
8. Thánh Telesphorus : 125-136
9. Thánh Hyginus : 136-140
10. Thánh Pius I : 140-155
11. Thánh Anicetus : 155-166
12. Thánh Soter : 166-175
13. Thánh Eleutherius : 175-189
14. Thánh Victor I : 189-199
15. Thánh Zephyrinus : 199-217
16. Thánh Callistus : 217-222
* [ Thánh Hippolytus : 217-235 ]
17. Thánh Urban I : 222-230
18. Thánh Pontianus : 230-235
19. Thánh Anterus : 235-236
20. Thánh Fabian : 236-250
21. Thánh Cornelius : 251-253
* [ Novatian : 251 ]
22. Thánh Lucius I : 253-254
23. Thánh Stephen I : 254-257
24. Thánh Sixtus II : 257-258
25. Thánh Dionysius : 259-268
26. Thánh Felix I : 269-274
27. Thánh Eutychian : 275-283
28. Thánh Gaius (Caius) : 283-296
29. Thánh Marcellinus : 296-304
30. Thánh Marcellus I : 308-309
31. Thánh Eusebius : 309
32. Thánh Miltiades : 311-314
33. Thánh Silvester I : 314-335
34. Thánh Mark : 336
35. Thánh Julius : 337-352
36. Liberius : 352-366
* [ Felix II : 355-365 ]
37. Thánh Damasus I : 366-384
* [ Ursinus : 366-367 ]
38. Thánh Siricius : 384-399
39. Thánh Anastasius I : 399-401
40. Thánh Innocent I : 401-417
41. Thánh Zosimus : 417-418
42. Thánh Boniface I : 418-422
* [ Eulalius : 418-419 ]
43. Thánh Celestine I : 422-432
44. Thánh Sixtus III : 432-440
45. Thánh Leo I : 440-461
46. Thánh Hilary : 461-468
47. Thánh Simplicius : 468-483
48. Thánh Felix III (II) : 483-492
49. Thánh Gelasius I : 492-496
50. Anastasius II : 496-498
51. Thánh Symmachus : 498-514
* [ Lawrence : 498; 501-505 ]
52. Thánh Hormisdas : 514-523
53. Thánh John I : 523-526
54. Thánh Felix IV (III) : 526-530
55. Boniface II : 530-532
* [ Dioscorus : 530 ]
56. John II : 533-535
57. Thánh Agapitus I : 535-536
58. Thánh Silverrius : 536-537
59. Vigilius : 537-555
60. Pelagius I : 556-561
61. John III : 561-574
62. Benedict I : 575-579
63. Pelagius II : 579-590
64. Thánh Gregory I : 590-604
65. Sabinian : 604-606
66. Boniface III : 607
67. Thánh Boniface IV : 608-615
68. Thánh Deusdedit I : 615-618
69. Boniface V : 619-625
70. Honorius I : 625-638
71. Severinus : 640
72. John IV : 640-642
73. Theodore I : 642-649
74. Thánh Martin I : 649-655
75. Thánh Eugene I : 654-657
76. Thánh Vitalian : 657-672
77. Deusdedit II : 672-676
78. Donus : 676-678
79. Thánh Agatho : 678-681
80. Thánh Leo II : 682-683
81. Thánh Benedict II : 684-685
82. John V : 685-686
83. Conon : 686-687
* [ Theodore : 687 ]
* [ Paschal : 687 ]
84. Thánh Sergius I : 687-701
85. John VI : 701-705
86. John VII : 705-707
87. Sisinnius : 708
88. Constantine : 708-715
89. Thánh Gregory II : 715-731
90. Thánh Gregory III : 731-741
91. Thánh Zachary : 741-752
92. Stephen : 752
93. Stephen II (III) : 752-757
94. Thánh Paul I : 757-767
* [ Constantine : 767-769 ]
* [ Philip : 768 ]
95. Stephen III (IV) : 768-772
96. Adrian I : 772-795
97. Thánh Leo III : 795-816
98. Stephen IV (V) : 816-817
99. Thánh Paschal I : 817-824
100. Eugene II : 824-827
101. Valentine : 827
102. Gregory IV : 827-844
* [ John : 844 ]
103. Sergius II : 844-847
104. Thánh Leo IV : 847-855
105. Benedict III : 855-858
* [ Anastasius : 855 ]
106. Thánh Nicholas I : 858-867
107. Adrian II : 867-872
108. John VIII : 872-882
109. Marinus I : 882-884
110. Thánh Adrian III : 884-885
111. Stephen V (VI) : 885-891
112. Formosus : 891-896
113. Boniface VI : 896
114. Stephen VI (VII) : 896-897
115. Romanus : 897
116. Theodore II : 897
117. John IX : 898-900
118. Benedict IV : 900-903
119. Leo V : 903
* [ Christopher : 903-904 ]
120. Sergius III : 904-911
121. Anastasius III : 911-913
122. Lando : 913-914
123. John X : 914-928
124. Leo VI : 928
125. Stephen VII (VIII) : 928-931
126. John XI : 931-935
127. Leo VII : 936-939
128. Stephen VIII (IX) : 939-942
129. Marinus II : 942-946
130. Agapetus II : 946-955
131. John XII : 955-964
132. Leo VIII : 963-965
133. Benedict V : 964-966
134. John XIII : 965-972
135. Benedict VI : 973-974
* [ Boniface VII : 974; 984-985 ]
136. Benedict VII : 974-983
137. John XIV : 983-984
138. John XV : 985-986
139. Gregory V : 996-999
* [ John XVI : 997-998 ]
140. Silvester II : 999-1003
141. John XVII : 1003
142. John XVIII : 1004-1009
143. Sergius IV : 1009-1012
144. Benedict VIII : 1012-1024
* [ Gregory : 1012 ]
145. John XIX : 1024-1032
146. Benedict IX : 1032-1044
147. Silvester III : 1045
148. Benedict IX : 1045
149. Gregory VI : 1045-1046
150. Clement II : 1046-1047
151. Benedict IX : 1047-1048
152. Damasus II : 1048
153. Thánh Leo IX : 1049-1054
154. Victor II : 1055-1057
155. Stephen IX (X) : 1057-1058
* [ Benedict X : 1058-1059 ]
156. Nicholas II : 1059-1061
157. Alexander II : 1061-1073
* [ Honorius II : 1061-1072 ]
158. Thánh Gregory VII : 1073-1085
* [ Clement III : 1080; 1084-1100 ]
159. Chân Phước Victor III : 1086-1087
160. Chân Phước Urban II : 1088-1099
161. Paschal II : 1099-1118
* [ Theodoric : 1100 ]
* [ Albert : 1102 ]
162. [ Silvester IV : 1105-1111 ]
163. Gelasius II : 1118-1119
* [ Gregory VIII : 1118-1121 ]
164. Callistus II : 1119-1124
165. Honorius II : 1124-1130
* [ Celestine II : 1124 ]
166. Innocent II : 1130-1143
* [ Anacletus II : 1130-1138 ]
* [ Victor IV : 1138 ]
167. Celestine II : 1143-1144
168. Lucius II : 1144-1145
169. Chân Phước Eugene III : 1145-1153
170. Anastasius IV : 1153-1154
171. Adrian IV : 1154-1159
172. Alexander III : 1159-1181
* [ Victor IV : 1159-1164 ]
* [ Paschal III : 1164-1168 ]
* [ Callistus III : 1168-1178 ]
* [ Innocent III : 1179-1180 ]
173. Lucius III : 1181-1185
174. Urban III : 1185-1187
175. Gregory VIII : 1187
176. Clement III : 1187-1191
177. Celestine III : 1191-1198
178. Innocent III : 1198-1216
179. Honoruius III : 1216-1227
180. Gregory IX : 1227-1241
181. Celestine IV : 1241
182. Innocent IV : 1243-1254
183. Alexander IV : 1254-1261
184. Urban IV : 1261-1264
185. Clement IV : 1265-1268
186. Chân Phước Gregory X : 1271; 1272-1276
187. Chân Phước Innocent V : 1276
188. John XXI : 1276-1277
189. Nicholas III : 1277-1280
190. Martin IV : 1281-1285
191. Honorius IV : 1285-1287
192. Nicholas IV : 1288-1292
193. Thánh Celestine V : 1294
194. Boniface VIII : 1294; 1295-1303
195. Chân Phước Benedict XI : 1303-1304
196. Clement V : 1305-1314
197. John XXII : 1316-1334
* [ Nicholas V : 1328-1330 ]
198. Benedict XII : 1335-1342
199. Clement VI : 1342-1352
200. Innocent VI : 1352-1362
201. Chân Phước Urban V : 1362-1370
202. Gregory XI : 1370; 1371-1378
203. Urban VI : 1378-1389
204. Boniface IX : 1389-1404
205. Innocent VII : 1404-1406
206. Gregory XII : 1406-1415
* [ Clement VII : 1378-1394 ]
* [ Benedict XIII : 1394-1423 ]
* [ Alexander V : 1409-1410 ]
* [ John XXIII : 1410-1415 ]
207. Martin V (Colonna) : 1417-1431
208. Eugene IV (Condulmer) : 1431-1447
* [ Felix V : 1439; 1440-1449 ]
209. Nicholas V (Parentucelli) : 1447-1455
210. Callistus III (Borgia) : 1455-1458
211. Pius II (Piccolomini) : 1458-1464
212. Paul II (Barbo) : 1464-1471
213. Sixtus IV (Della Rovere) : 1471-1484
214. Innocent VIII (Cibo) : 1484-1492
215. Alexander VI (Borgia) : 1492-1503
216. Pius III (Todeschini-Piccolomini) : 1503
217. Julius II (Della Rovere) : 1503-1513
218. Leo X (Medici) : 1513-1521
219. Adrian VI (Florensz) : 1522-1523
220. Clement VII (Medici) : 1523-1534
221. Paul III (Farnese) : 1534-1549
222. Julius III (Ciocchi Del Monte) : 1550-1555
223. Marcellus II (Cervini) : 1555-1559
224. Pius IV (Medici) : 1559; 1560-1565
225. Thánh Pius V (Ghislieri) : 1566-1572
226. Gregory XIII (Boncompagni) : 1572-1585
227. Sixtus V (Peretti) : 1585-1590
228. Urban VII (Castagna) : 1590
229. Gregory XIV (Sfondrati) : 1590-1591
230. Innocent IX (Facchinetti) : 1591
231. Clement VIII (Aldobrandini) : 1592-1605
232. Leo XI (Medici) : 1605
233. Paul V (Borghese) : 1605-1621
234. Gregory XV (Ludovisi) : 1621-1623
235. Urban VIII (Barberini) : 1623-1644
236. Innocent X (Pamphili) : 1644-1655
237. Alexander VII (Chigi) : 1655-1667
238. Clement IX (Rospigliosi) : 1667-1669
239. Clement X (Altieri) : 1670-1676
240. Chân Phước Innocent XI (Ottoboni) : 1676-1689
241. Alexander VIII (Ottoboni) : 1689-1691
242. Innocent XII (Pignatelli) : 1691-1700
243. Clement XI (Albani) : 1700-1721
244. Innocent XIII (Conti) : 1721-1724
245. Benedict XIII (Orsini) : 1724-1730
246. Clement XII (Corsini) : 1730-1740
247. Benedict XIV (Lambertini) : 1740-1758
248. Clement XIII (Rezzonico) : 1758-1769
249. Clement XIV (Ganganelli) : 1769-1774
250. Pius VI (Braschi) : 1775-1799
251. Pius VII (Chiaramonti) : 1800-1823
252. Leo XII (Della Genga) : 1823-1829
253. Pius VIII (Castiglioni) : 1829-1830
254. Gregory XVI (Cappellari) : 1831-1846
255. Chân Phước Pius IX (Mastai-Ferretti) : 1846-1878
256. Leo XIII (Pecci) : 1878-1903
257. Thánh Pius X (Della Chiesa) : 1914-1922
258. Benedict XV (Della Chiesa) : 1914-1922
259. Pius XI (Ratti) : 1922-1939
260. Pius XII (Pacelli) : 1939-1958
261. Chân Phước John XXIII (Roncalli) : 1958-1963
262. Paul VI (Montini) : 1963-1978
263. John Paul I (Luciani) : 1978
264. John Paul II (Wojtyla) : 1978-2005
265. Benedict XVI (Josef Ratzinger) : 2005-....

dinhtri

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 13/07/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết