Có nên thành lập đoàn TNTT không?

Go down

Có nên thành lập đoàn TNTT không?

Bài gửi  mt2508 on Thu Aug 18, 2011 2:58 pm

THÀNH LẬP ĐOÀN

Từ khi Phong trào TNTT được tái lập, việc thành lập đoàn TNTT tại các giáo xứ gây ra không ít tranh cãi, nghi ngờ dẫn đến nhiều ý kiến trái ngược.
Ngay cả việc thành lập một đoàn TNTT cũng có nhiều kiểu, nhiều cách và gây nhiều tranh cãi. Tóm tắt những tranh cãi là: Có nên thành lập TNTT hay không? Thành lập cách nào?I.- Có nhu cầu thành lập một đoàn TNTT cho giáo xứ của tôi không?
Không. Lý do:
- Thiếu nhi của chúng tôi vẫn học Giáo lý, vẫn xưng tội, lãnh Bí tích Thêm sức đều đều.
- Có TNTT, nảy sinh sự phân biệt đối xử, những em không tham gia sẽ không có chỗ đứng, chỗ ngồi trong nhà thờ
- Mất nhiều thời giờ quá, không còn thời giờ học giáo lý, học bài nhà trường.
- Tốn kém mà không đem lại hiệu quả gì.
- Thiếu nhi TT chỉ có vui chơi, không học giáo lý


Có. Lý do:
- Thiếu nhi thích đồng phục đẹp, thích được đoàn ngũ, vui chơi có hướng dẫn
- Thiếu nhi thích sinh hoạt tập thể theo băng nhóm. Cần lợi dụng điều các em thích để giáo dục bằng phương pháp hàng đội đáp ứng nhu cầu “băng nhóm”
- Các sinh hoạt của TNTT giúp “tiêu hóa các bài Giáo lý dễ dàng và có tác dụng giáo dục chiều sâu.
- TNTT tập cho các em sống đạo cụ thể ngay từ nhỏ bằng những thối quen đạo đức nhỏ nhằm giúp các em thành những Kitô hữu hoàn hảo sau này
- TNTT có những sinh hoạt tự nhiên giúp các em phát triển con người tự nhiên nhằm chuẩn bị cho các em hội nhập xã hội sau này.
- TNTT cung cấp nhân sự lành mạnh cho giáo hội và xã hội.
- TNTT là vườn ương trồng ơn gọi.
Mục đích bài khóa này là cách thành lập đoàn, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những khó khăn, thuận lợi, chắt lọc và chọn một phương án tốt nhất phù hợp với mỗi địa phương.


II.- Thành lập đoàn cách nào? Tuyển lựa, đại trà, đoàn ngũ hóa hóa hay tự nguyện?

Xét hoàn cảnh và nhu cầu hiện tại:
- Lớp giáo lý có nhiệm vụ phải lo cho tất cả các em được học giáo lý để ít nhất là được xưng tội rước lễ lần đầu và lãnh nhận bí tích thêm sức, không thể chọn lựa em nào, bỏ em nào. Do đó toàn thể thiếu nhi trong xứ cần được tập trung để học giáo lý dưới hình thức thích hợp.
- Giáo hội không ép ai theo đạo, nhưng vì trách nhiệm của gia đình và phụ huynh, cha mẹ có bổn phận phải lo cho con cái đến trường học giáo lý để sống đạo cũng như đi học ngoài đời đề sống đời. Không có vấn đề tự nguyện đi học. Cũng như không thể để cho các em tự do chọn uống thuốc hay không khi bị bệnh, vì đây là trách nhiệm của người lớn.
- Hiện nay, Ban Mục Vụ Thiếu Nhi áp dụng phương pháp giáo dục của Phong trào TNTT theo lời chỉ dẫn của Đức Hồng Y trong Bản Chỉ Dẫn Cho Sinh Hoạt của Giới Thiếu nhi Công giáo ngày 24/5/2005:” Mục đích sinh hoạt của giới thiếu nhi Công giáo là Qui tụ các em quanh Chúa Giêsu Thánh Thể nhằm giúp các em nên người Kitô hữu biết yêu thương phục vụ; Tạo môi sinh tốt và những hoàn cảnh thuận lợi để các em sống Tin Mừng và làm tông đồ cho nhau, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phúc Âm, tự nguyện dấn thân làm chứng cho Chúa yêu thương trong môi trường sống của mình; Xây dựng cho các em một tinh thần mới: lành mạnh, thích nghi, cởi mở, hân hoan vui sống và giúp đỡ tha nhân. Để đạt được mục đích ấy nhằm đạt được kết quả tối đa trong việc giáo dục các em, hai phương pháp được áp dụng là phương pháp tự nhiên và phương pháp siêu nhiên của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.” (số 2.a,b,c. và số 3)- Mỗi nơi có hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, việc thành lập đoàn TNTT chắc chắn gặp nhiều khó khăn phải vượt qua, nhưng cũng có nhiều thuận lợi cần khai thác tối đa.

Khó khăn.
- Cha xứ chưa muốn
- Phụ huynh không tham gia
- Hội đồng giáo xứ không ủng hộ
- Các em không có thời gian
- Hoàn cảnh xã hội chưa thuận tiện
- Thiếu cơ sở vật chất
- Tốn kém
- Thiếu nhân sự làm việc
- Kỳ thị HT- GLV
- Kỳ thị HT cũ – HT mới
- Cha trẻ – huynh trưởng già
- Ngăn trở về sự chênh lệch trình độ văn hóa giữa các trưởngNhưng khó khăn ở các nơi không hoàn toàn giống nhau, có khi ngược lại: Đối với một số hiện tượng ở đây xem ra là khó khăn, ở nơi khác lại là thuận lợi.

Thuận lợi.
- Sự đôn đốc và khuyến khích của cha xứ
- Phụ huynh yêu cầu
- Hội đồng giáo xứ ủng hộ
- Hoàn cảnh xã hội thuân tiện
- Cơ sở vật chất sẵn sàng
- Tài chánh sẵn sàng
- Giáo lý viên sẵn sàng
- Huynh trưởng có sẵn


Cách thành lập.

- Cha xứ trao nhiệm vụ hoặc cha xứ đồng ý.
- Tranh thủ sự đồng tình của phụ huynh.
- Tranh thủ sự ủng hộ của HĐGX.
- Huấn luyện huynh trưởng. “cán bộ” cấp cao
- Huấn luyện đội trưởng, “cán bộ nền”
- Lập đội kiểu mẫu
- Đoàn ngũ hóa thiếu nhi
- Thành lập Ban Quản Trị đoàn
- Báo cáo Liên đoàn và ra mắt để chính thức tham gia trong Phong trào


Duy trì và phát triển.

- Tiếp tục huấn luyện hoặc gửi người về Hiệp đoàn hoặc Liên đoàn để được huấn luyện.
- Sắp sếp chương trình hội họp, học hỏi phù hợp, trong đó giáo lý là cốt lõi.
- Tạo các dịp thi đua, thay đổi bầu khí sinh hoạt, tránh sự đơn điệu, nhàm chán.
- Sinh hoạt tập thể để giáo dục cá nhân
- Các cuộc xuất du, giao lưu để mở mang kiến thức
- Tạo sự đoàn kết, xóa bỏ mặc cảm tự ty hoặc tự tôn trong hàng ngũ huynh trưởng, giáo lý viên.
- Nâng cao đời sống đạo đức và trình độ nhận thức của huynh trưởng
- Phân công đúng người, đúng việc
- Làm việc vô tư, thực tâm thân thiện và tương kính

.
III.- Kết.
- Bản chất của PT/TNT là một đoàn thể Công Giáo tiến hành, nhằm mục đích giáo dục thiếu nhi thành người Kitô hữu hoàn hảo và thành người kiện toàn.Căn cứ vào nguồn gốc và quá trình phát triển, đoàn thể này xuất hiện do nhu cầu của giáo hội, và thay đổi về danh xưng, phương pháp trong suốt dòng lịch sử của giáo hội; Song song, thích nghi và cập nhật với đà tiến hóa của xã hội trần thế.
- Nhiệm vụ của TNTT là giáo dục thiếu nhi về hai mặt tự nhiên và siêu nhiên. Nghĩa là giáo dục đức tin và giáo dục nhân bản. Khi nào TNTT đi xa rời mục đích này, khi đó đoàn thể này không còn là TNTT nữa.
- Do đó việc thành lập TNTT không phải là bỏ đi hay thay thế hoàn toàn việc dạy giáo lý, nhưng chính là để cho việc dạy giáo lý trở nên sinh động và hữu hiệu hơn.
- Thiếu nhi Thánh Thể không chối cãi là vui chơi. Nhưng không “chỉ có chơi”. TNTT học mà chơi; Chơi để học.
- Vấn đề ở chỗ: Muốn làm – Biết làm – và Dám làm.XÁC ĐỊNH
▬ Mục đích thành lập
▬ Điều kiện thành lập
i. Đối nội : Cha xứ – HĐMV –– GLV – các em Thiếu nhiii. Đối ngoại : Chính quyền – Phụ Huynh
THÀNH LẬP
▬ Đòi hỏi kiến thức về hệ thống
▬ Kiến tạo hệ thống theo nội quy ( tuỳ vào hoàn cảnh đp)
▬ Huấn luyện nhân sự – cấp trưởng – cấp lãnh đạo
▬ Huấn luyện cấp trưởng nhân lực trực tiếp.▬ Huấn luyện Đội trưởng – đội phó
PHÁT TRIỂN
▬ Áp dụng hệ thống làm việc theo phương pháp hàng đội
▬ Kết hợp công tác giáo dục giáo lý đi kèm đời sống đạo đức qua 2 phương pháp giáo dục của phong trào
▬ Thực hiện các chương trình và kế hoạch năm cho Giáo lý và phong trào
▬ Tổ chức các khóa huấn luyện bồi dưỡng tại chỗ hoặc gửi đi học trên Hiệp Đoàn – Liên Đoàn
▬ Tổ chức các chương trình hoạt động vui – các chiến dịch
IV. DUY TRÌ
▬ Hun nóng ngọn lửa nhiệt tình xây dựng tinh thần phục vụ qua các buổi tĩnh tâm – Chầu Thánh Thể hàng tháng.
▬ Thực hiện các buổi chào cờ – câu chuyện dưới cờ – ý lực sống
▬ Tạo điều kiện để các huynh trưởng đoàn có thể thăng tiến khả năng qua các rèn luyện kỹ năng
▬ Quan tâm đến đời sống tinh thần của các trưởng – giải quyết ngay các xung đột phát sinh nếu có
▬ Có những buổi họp mặt hoặc xuất du để mọi người có thể hiểu nhau hơn.
Câu hỏi :
1./ Bạn hãy lên chương trình thành lập 1 đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại một giáo xứ có đầy đủ điều kiện
2./ Hãy trình bày sự tương đồng và khác biệt giữa huynh trưởng & Giáo Lý Viên trong đời sống đoàn và sinh hoạt đoàn.
avatar
mt2508

Tổng số bài gửi : 95
Join date : 12/07/2011
Age : 28
Đến từ : vietnam

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Có nên thành lập đoàn TNTT không?

Bài gửi  admin on Thu Aug 18, 2011 4:49 pm

Em thay viec thanh lap Doan TNTT la can thiet cho viec huong dan cac em den voi Chua. Giao xu minh cung co nhung thuan loi nhat dinh la co mot khoang thoi gian rieng moi Chua Nhat (8g30-9g) cho TNTT va ve van de tai chinh thi minh cung khong qua kho khan. Em chi so mot dieu la minh de bi cuon hut vao phong trao vi ban chat cua phong trao rat cuon hut. Nen minh se bi cam do la lam sao phai to chuc mot Doan TNTT cho that dong dao, cho that manh ma quen di nhiem vu chinh yeu la day giao ly.

Dung that la TNTT la phan xac, Giao ly la linh hon thieu mot trong hai thi khong duoc, nen viec to chuc Doan TNTT la can thiet nhung phai tim cach dung hoa 2 cai lai. Em thay ko co su phan biet giua Huynh Truong va GLV vi nguoi ta dao tao ra HT cung nham muc dich day giao ly cho cac em chu khong nham muc dich nao khac. Very Happy
avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 107
Join date : 08/07/2011
Age : 27
Đến từ : Ho Chi Minh city

Xem lý lịch thành viên http://glv-bx.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Có nên thành lập đoàn TNTT không?

Bài gửi  hv_thienkim on Tue Nov 01, 2011 10:51 am

uhm..chị thấy ý kiến của e như thế là hợp lý đó. chị thì chưa rành về cả TNTT lẫn GL nên cũng ko thể có ý kiến gì nhiều. Nhưng nhìn chung chị thấy tất cả mọi lĩnh vực đều quy về mục đích là giúp đỡ và hướng dẫn cho các e trong việc nhận biết Chúa và yêu mến Chúa hơn. Hay nói cách khác thì GL vẫn là mục đích chung của cả 2. Nên tụi mình hãy biết dung hòa cả hai thì tốt biết bao! hee (nói chuyện huề vốn) Very Happy
avatar
hv_thienkim

Tổng số bài gửi : 41
Join date : 12/07/2011
Age : 28
Đến từ : Đồng Nai Province

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Có nên thành lập đoàn TNTT không?

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết